فرهنگی

پیشینه روابط فرهنگی ایران وسوریه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز فصل جدیدی درروابط ایران وسوریه بود .در سال 1357 جناب آقای حافظ اسد رئیس جمهور سوریه طی بیانیه¬ای این پیروزی را به دولت و ملت ایران تبریک گفت . سپس تحولات شگرفی در این روابط بوقوع پیوست زیرا ایران که روزهایی هم پیمان استراتژیک اسرائیل بود تبدیل به بزرگترین هم پیمان سوریه در منطقه گردید و سفارت فلسطین در تهران گشایش یافت ، بدنبال این تحول سیاسی، گسترش روابط فرهنگی امری اجتناب¬ناپذیر بود لذا با توجه به این تحولات فعال نمودن روابط فرهنگی دو کشور امری ضروری و اجتناب ناپذیر بود. سیاستهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه روابط همه جانبه با کشورهای اسلامی و عربی ناشی ازمشترکات فرهنگی ایران بیش از پیش مورد توجه سوریه قرار گرفت . در ادامه با توسعه همکاریهای فرهنگی دو کشور در سال 1359 رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در دمشق افتتاح شد و اولین رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه مستقر گردید. با تأسیس این مرکز و توسعه روابط فرهنگی و سیاسی زمینه یک تفاهم نامه همه جانبه فرهنگی میان ایران و سوریه فراهم گردید. توافقنامه فرهنگی بین ایران و سوریه که در سال 1363 به امضا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر خاتمی و وزیر فرهنگ سوریه خانم دکتر نجاح عطار به امضاء رسید مبنای فعالیتهای رایزنی گردید و به لحاظ شمولی ابعاد مختلفی را مانند فرهنگ و هنر، همکاریهای علمی ، توریسم و ورزش را شامل می¬شد. در سال 1373 در سفر وزیر فرهنگ و آموزش عالی سوریه به تهران، دو کشور ایران و سوریه توافق کردند که بر اساس توافقنامه فرهنگی سال 1363، برنامه اجرایی توافقنامه فرهنگی سالهای 97-96-1995 میلادی به اجراء در آید. همچنین در سالهای بعد برنامه اجرایی همکاریهای فرهنگی براساس توافقنامه فرهنگی دو کشور مبنای فعالیتهای فرهنگی قرار گرفت .