معرفی سفیر

 

بیوگرافی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه

مشخصات فردی :

نام : جواد

نام خانوادگی : ترکابادی

تاریخ تولد : 02/ 05/ 1335

وضعیت تاهل : متاهل , دارای سه فرزند 

تحصیلات : کارشناسی جغرافیا

سوابق شغلی :

• سفیرجمهوری اسلامی ایران در سوریه از ابتدای سال 1396

• کارشناس ارشد امور سیاسی معانت عربی و آفریقا 1395-1393

• سفیرجمهوری اسلامی ایران در سودان 1393-1389

• رئیس اداره سیاسی شمال و غرب آفریقا 1389-1385

• سفیرجمهوری اسلامی ایران در نیجریه 1384-1380

• رئیس اداره سیاسی آفریقا 1380-1375

• سفیرجمهوری اسلامی ایران در بحرین 1375-1369

• رئیس اداره سیاسی خلیج فارس 1369-1363

• معاون اداره اول سیاسی 1363-1360